Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Lipanj '18

Odluke i rješenja
Dopunsko rješenje ŽUC Sisačko-moslavačke županije (pdf)
Konačno rješenje Općina Lipovljani (pdf)
Djelomično rješenje Općina Cestica (pdf)
Rješenje inspektora o zabrani obavljanja usluga s posebnom tarifom operatoru IT JEDAN d.o.o. iz Zagreba (pdf)
Konačno rješenje Grad Sinj (pdf)
Konačno rješenje Općina Sveti Petar Orehovec (pdf)
Konačno rješenje Općina Kalnik (pdf)
Konačno rješenje Općina Lukač (pdf)
Konačno rješenje Općina Podstrana (pdf)
Konačno rješenje Općina Hercegovac (pdf)
Konačno rješenje Općina Novo Virje (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument od 18. svibnja 2018., dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2017. godinu od 31. ožujka 2018. (pdf)
Djelomično rješenje kojim se utvrđuju pravila koja VIPnet d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. trebaju primjenjivati prilikom izračuna visine naknade zbog kašnjenja u obradi i nepravovremenoj realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge i otklanjanje kvarova/smetnji za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Odluka kojom se odbija zahtjev nositelja dozvole Odašiljači i veze d.o.o., HP-Hrvatska pošta d.d. i HP Produkcija d.o.o., za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra temeljem dozvole br. RF-DTV-01/11 (pdf)
Rješenje kojim se odbija u cijelosti zahtjev željezničkog prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o., u odnosu na članak 11. stavak 1. Ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi Republike Hrvatske 2017/2018 br. 690, upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o., kao neosnovan (pdf)
Rješenje Grad Lipik (pdf)
Rješenje Grad Kutina (pdf)
Djelomično rješenje Grad Opatija (pdf)
Rješenje inspektora HP-Hrvatskoj pošti d.d. u svezi prijenosa i uručenja običnih pismovnih i preporučenih pošiljaka (pdf)
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (pdf)
Razrješenje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (pdf)
Rješenje Grad Nova Gradiška (pdf)
Konačno rješenje Općina Breznički Hum (pdf)
Odluka kojom se određuje razuman rok za odgovor na zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i za pružanje usluga u uslužnom objektu (pdf)
Rješenje Općina Postira (pdf)
Konačno rješenje Općina Pirovac (pdf)
Cjelovito i završno rješenje HT - ŽUC Virovitičko-podravske županije (pdf)
Konačno rješenje Grad Pula (pdf)
Konačno rješenje Općina Rasinja (pdf)
Konačno rješenje Općina Vođinci (pdf)
Konačno rješenje Općina Drenje (pdf)
Rješenje Hrvatskom Telekomu d.d. u svezi davanja informacija o roku raskidanja ugovora u pokretnoj mreži (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 10 UsI-1609/17-14 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: 10 UsI-133/17-7 radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5 UsI-1436/17-20 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj UsII-78/17-7, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Tounj) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usž-488/17-3 radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usž-2196/17-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)