Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Posebna ovlaštenja

Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) HAKOM može izdati posebno ovlaštenje pravnoj osobi za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama. Sukladno članku 61. stavku 1. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN broj 154/11, 149/13, 82/14, 24/15,42/16 i 68/19; dalje: Pravilnik), operatori čiji je prihod veći od 2% ukupnih prihoda na mjerodavnom tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga ili od kojih to HAKOM zahtijeva, moraju o vlastitom trošku:

  • najmanje svakih šest (6) mjeseci, ili iznimno u kraćem roku na zahtjev HAKOM-a, osigurati ocjenu i ispitivanje svojih sustava za obračun i naplatu za navedene usluge,
  • najmanje svakih šest (6) mjeseci ili iznimno u kraćem roku na zahtjev HAKOM-a, provesti mjerenje kakvoće usluga,
  • provesti sva poboljšanja sukladno zahtjevu HAKOM-a, a koja su potrebna kako bi sustavi za obračun i naplatu bili ovjereni kao sustavi koji odgovaraju svojoj namjeni. 

Osim navedenog, operatori su obvezni obavijestiti HAKOM, 15 dana prije njihove provedbe, o svakoj izmjeni u sustavu za obračun i naplatu koje značajno utječu na njegovu funkcionalnost, slijedom čega HAKOM može, ako ocijeni potrebnim, odrediti provođenje ocjene i ispitivanja navedenih sustava.
 
Za ocjenu, ispitivanje i ovjeru sustava za obračun i naplatu, sukladno članku 61. stavku 4. Pravilnika, HAKOM može ovlastiti pravnu osobu.
 
Vezano uz mjerenja kakvoće usluga, sukladno članku 61. stavku 6. Pravilnika mjerenja mogu obaviti operatori sami ili putem ovlaštene osobe, a nadzor nad provedenim mjerenjima sukladno stavku 2. istog članka može obaviti HAKOM ili ovlaštena osoba.
 
Ovlaštene osobe za obavljanje poslova ocjene, ispitivanja i ovjere sustava za obračun i naplatu te mjerenja kakvoće usluga su:

 
NAZIV ADRESA KONTAKT OVLAŠTENJE VRIJEDI DO POVEZANE ODLUKE
MICRO-LINK d.o.o. Jaruščica 9a, 10 000 Zagreb tel.: +385 1 3636 884
microlink@microlink.hr

Ovlaštenje vrijedi do:

12. srpnja 2026.

Povezane odluke

MASH ICT d.o.o. Lanište 22, 10 000 Zagreb tel.: 095 583 2139
mash@mashict.eu

Ovlaštenje vrijedi do:

12. srpnja 2026.

HAKOM izdaje ovlaštenje pravnoj osobi za obavljanje revizije informacijskih sustava sukladno važećim standardima ISO 27 001 i ISO 22 301 temeljem članka 9. Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti mreža i usluga NN 52/2023.
Ovlašteno revizorsko tijelo
(1) Poslove revizije sigurnosti mreža i usluga operatora mogu obavljati pravne osobe na temelju rješenja o ovlaštenju koje donosi Agencija.
(2) Agencija će izdati ovlaštenje ako je pravna osoba akreditirana od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili drugog nacionalnog akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, za obavljanje revizije informacijskih sustava sukladno važećim standardima ISO 27 001 i ISO 22 301.
(3) Agencija donosi rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovog članka temeljem zahtjeva pravne osobe. Zahtjev koji pravna osoba podnosi Agenciji mora sadržavati sljedeće:
- podatke o podnositelju zahtjeva
- presliku potvrde o akreditaciji iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovog članka izdaje se pravnim osobama s rokom valjanosti određenim akreditacijom iz stavka 2. ovog članka.
(5) Agencija će ukinuti rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovog članka ako pravna osoba više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.
(6) Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje revizije sigurnosti mreža i usluga operatora vodi Agencija, koja ga redovito dopunjuje i objavljuje na svojim internetskim stranicama.
 
Ovlaštena pravna osoba za obavljanje revizije informacijskih sustava sukladno važećim standardima ISO 27 001 i ISO 22 301 je: