Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Zakoni

Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

 • Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 131/12
 • Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 92/15
 • Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme NN 10/21  

Zakon o elektroničkim komunikacijama

 • Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11
 • Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 133/12
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 71/14
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 72/17
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 76/22 
 • Izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22 i 14/24) - neslužbeni pročišćeni tekst

Zakon o elektroničkim medijima

 • Zakon o elektroničkim medijima NN 153/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 84/11
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 94/13
 • Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima NN 136/13
 • Zakon o elektroničkim medijima NN 111/21

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

 • Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji  NN 137/10
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 76/12
 • Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 78/16
 • Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 46/17
 • Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 73/17
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3197/2017, U-I-3949/2017 od 16. listopada 2018. kojom se ukida Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« broj 46/17. i 73/17.) NN 94/18

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti NN14/24

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

 • Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina NN 121/16

Zakon o općem upravnom postupku 

 • Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09 
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku NN 110/21

Zakon o poštanskim uslugama

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

 • Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu NN 104/17 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/13
 • Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 14/14
 • Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 32/19

Zakon o željeznici 

Zakon o zaštiti potrošača

 • Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 110/15
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zašiti potrošača NN 14/19
 • Zakon o zaštiti potrošača NN 19/22

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja  NN 79/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja NN 80/13