Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Prikupljanje dokumentacije, stvaranje baze podataka i ažuriranje

HAKOM prikuplja dokumentaciju i ažurira bazu o svekolikoj izgrađenoj elektroničko komunikacijskoj infrastrukturi prema Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.