Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Prosinac '19

Odluke i rješenja
Odluka o izmjeni Općih uvjeta poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra (pdf)
Rješenje u postupku po zahtjevu željezničkog prijevoznika HŽ Cargo d.o.o., Zagreb, u svezi u svezi dodjele termina „slotova“ ukrcaja/iskrcaja, odnosno pristupa infrastrukturi terminala operatora uslužnog objekta Jadranska vrata d.d., Rijeka (pdf)
Rješenje Općina Civljane (pdf)
Rješenje Općina Škabrnja (pdf)
Ispravak Rješenja Grad Trogir (pdf)
Rješenje Grad Trogir (pdf)
Rješenje - Rješenje inspektora HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. u svezi poštivanja odredbi Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, Uredbe EZ br. 1371/2007, Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu i Općih uvjeta ugovora o prijevozu putnika (pdf)
Rješenje - Rješenje inspektora HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. u svezi poštivanja obveze pružanja informacija tijekom putovanja u skladu s člankom 8. stavkom 2., a u vezi s Prilogom II., Dijelom II., Uredbe EZ br. 1371/2007 (pdf)
Rješenje Grad Ploče (pdf)
Rješenje Općina Baška Voda (pdf)
Rješenje inspektora operatoru ISKON INTERNET d.d. u svezi nepravilnosti kod promjene operatora s prijenosom broja (pdf)
Rješenje Oćina Sveti Đurđ (pdf)
Rješenje Općina Mljet (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2018. za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatsku poštu d.d. (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-273/18, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (ŽUC Virovitičko-podravske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-476/19, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Donja Motičina) (pdf)