Preskočite na glavni sadržaj
EN
Communications Network

Realizacija PRŠI projekata na kraju 2023.

Na kraju 2023. u potpunosti je dovršeno šest PRŠI projekata te je ostvarena ciljana vrijednost pokrivanja kućanstava
 
ZAGREB, 10. svibnja 2024. - U sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) 2020. je započela provedba 21 projekta za koje su potpisani ugovori o sufinanciranju. Ugovoreno razdoblje sufinanciranja završeno je s 31. prosincem 2023., a do tog datuma u potpunosti je završeno šest projekata temeljenih na Planovima razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI). Projekte, ovisno o investicijskom modelu, provode operatori (A1 Hrvatska d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d.) ili same jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave (JL(R)S). Jedan ugovor o sufinanciranju je raskinut na zahtjev nositelja projekta (PRŠI Donja Voća), a preostalih 14 projekata nastavlja se provoditi u 2024. s vlastitim sredstvima operatora ili JL(R)S.
 
Projektima je ukupno obuhvaćeno 118 JL(R)S, a s njihovom punom realizacijom ostvarit će se pokrivanje 146.000 kućanstava, odnosno 197.000 adresa. Sukladno „Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ (OPKK), ciljana vrijednost pokrivanja kućanstava koju je do kraja 2023. trebalo ostvariti provedbom ovih projekata iznosi 118.300 kućanstava. Sukladno podacima dostavljenim od operatora i nositelja projekata, na kraju 2023. bilo je pokriveno 128.876 kućanstava, 207.225 korisnika i 172.542 adrese na području obuhvata PRŠI-ja. Time je ostvareno pokrivanje od gotovo 83 % kućanstava (82,5 % korisnika) i približno 81 % adresa na obuhvaćenim područjima. Također je ispunjena i ciljana vrijednost iz OPKK te se cijeli program može smatrati uspješnim.
 
U potpunosti su dovršeni PRŠI Solin (A1), PRŠI Ivanić Grad (A1), PRŠI Poreč (HT), PRŠI Đurmanec (HT), PRŠI Zaprešić (HT) i PRŠI Mursko Središće (HT).
 
Podaci o realizaciji prema nositelju projekta te usporedba ugovorenih i ostvarenih pokazatelja na kraju 2023. dostupni su putem poveznica: