Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 17. srpnja

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 17. srpnja:


  • donesena je odluka o imenovanju Ivane Bikić, dipl. iur., pomoćnicom ravnatelja HAKOM-a
  • donesena je odluka o imenovanju Marka Čavlovića, dipl. oecc., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a
  • donesena je odluka o imenovanju Dalibora Lončara, dipl. iur., pomoćnikom ravnatelja HAKOM-a
  • donesena je odluka o izmjeni područja rada mr. sc. Željku Tabakoviću, pomoćniku ravnatelja HAKOM-a
  • donesena je odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za trgovačko društvo VUK-COM d.o.o.
  • donesena je odluka u sporu između Hrvatske pošte d.d. i CityEX d.o.o. oko pristupa mreži davatelja univerzalne uslugeOdluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45

  • usvojen je Godišnji programa rada i Financijski plan HAKOM-a za 2014., u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica