Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 28. lipnja

 
Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 28. lipnja:
 
 • donesena je odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d. i Hrvatski Telekom d.d 
   
 • donesena je odluka u regulatornom sporu VIPnet d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. 
   
 • donesena je odluka u regulatornom sporu Primatel d.o.o. i  Hrvatski Telekom d.d. 
   
 • donesena je konačna odluka o troškovima veleprodajnih usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekom-a d.d. 
   
 • donesena je konačna odluka o novim cijenama za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i dodatne virtualne kanale za VoIP i IPTV uslugu te nadzor korisničke opreme na temelju ADSL/VDSL tehnologije 
   
 • donesena je odluka u analizi tržišta veleprodajnog pristupa mrežnoj infrastrukturi na fiksnoj lokaciji 
 • donesena je  odluka u analizi tržišta veleprodajnog širokopojasnog pristupa 
   
 • donesena je odluka  o izmjeni analize tržišta maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu 
   
  Odluke  se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
   
   
 • usvojene su Izmjene i dopune Tablice namjene RF spektra u svrhu dostave Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture radi usklađivanja Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra