Preskočite na glavni sadržaj
EN
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 9. travnja 2014.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 9. travnja 2014.:
 
  • donesena je dopunska odluka u postupku prikupljanja podataka radi kreiranja i prikaza područja dostupnosti širokopojasnog pristupa, kojom se dopunjuje točka 7. odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (KLASA: UP/I-344-03/13-06/0, 376-10-13-01, od 17. lipnja 2013.
  • usvojen je prijedlog odluke o određivanju naknada za uspostavu BSA pristupa na DSLAM razini, u svrhu provođenja javne rasprave - poveznica 
     
  • doneseno je rješenje kojim se odbija kao neosnovan prigovor M.K. iz Z., podnesen zbog nepokretanja postupka inspekcijskog nadzora
     
  • doneseno je rješenje o obustavi postupka pokrenutog na zahtjev trgovačkog društva  VIPnet d.o.o. protiv trgovačkog društva BT.net-a vezano uz zajedničko korištenje kabelske kanalizacijeOdluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45