Preskočite na glavni sadržaj
EN
News

HAKOM proveo savjetovanje o zadovoljstvu korištenja usluge željezničkog prijevoza

VIJEST

Obrađeni podaci javno su objavljeni na mrežnim stranicama HAKOM-a.

ZAGREB, 12. ožujka 2021. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17), provela redovito savjetovanje kako bi se ispitalo zadovoljstvo korisnika uslugom željezničkog prijevoza.

Savjetovanje je provedeno anketiranjem korisnika željezničkog prijevoza putem predefiniranih online upitnika, koji su bili javno objavljeni i dostupni korisnicima željezničkog prijevoza tijekom studenoga i prosinca 2020. U anketiranju je sudjelovalo 1635 putnika i 26 korisnika željezničkog prijevoza tereta. Korisnici usluga ocjenjivali su kvalitetu pristupačnosti i dostupnost, kvalitetu usluge prijevoza te uslužnost prijevoznika i upravitelja infrastrukture.

Nakon liberalizacije tržišta željezničkog prijevoza tereta u Republici Hrvatskoj tijekom 2020. djelovalo je 10 aktivnih prijevoznika i samo jedan željeznički putnički prijevoznik.

U zaključcima provedenih savjetovanja definirane su smjernice o najvećim nedostacima usluge željezničkog prijevoza putnika i tereta, ali isto tako i prednosti koje željeznički prijevoz ima. Sve navedeno može prijevoznicima predstavljati smjernice za poboljšanja njihovih usluga. Detaljne analize provedenih istraživanja mogu se vidjeti na niže navedenim poveznicama.

For additional information please contact:

Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)

  • Roberta Frangeša-Mihanovića 9 Street
  • 10110 Zagreb, Croatia
  • Tel. + 385 (0) 1 700 70 07
  • Fax + 385 (0)1 700 70 70

Media inquiries can be submitted online using HAKOM’s official website: www.hakom.hr

About Hakom

HAKOM - Croatian Regulatory Authority for Network Industries – ensures preconditions for a fair market competition, stable growth and environment for innovations in the electronic communications and postal services market. HAKOM protects users’ interests and the possibility of choice among various communications and postal services at affordable prices, defines sustainable competitive conditions for operators and service providers under fair conditions for return on investment, and provides support to economic growth, public services and the quality of life in the Republic of Croatia by using modern technologies. HAKOM’ strategic goals are: to promote regulation of the electronic communications and postal services market, to support growth of investments and innovations in the electronic communications and postal services market, to provide efficient use of limited resources, to accelerate the growth of broadband products and services, to provide affordable offers of communications and postal services, to provide protection and informing of users, to build an efficient and comprehensive information system, to define and implement efficient processes, and to acquire multi-disciplinary expertise in market regulation.