Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic comunications

Infrastruktura

Jedna od temeljnih zadaća HAKOM-a, kao regulatora tržišta elektroničkih komunikacija, zaštita je interesa korisnika, a osobe s invaliditetom su korisnici poput svih drugih. Osiguranje preduvjeta i poduzimanje aktivnosti u svrhu uključivosti i promicanju uključivosti osoba s invaliditetom u digitalnom društvu od izuzetne je važnosti, a HAKOM zaštitu temelji na suradnji s akademskom zajednicom i civilnim društvom s ciljem ostvarivanja što veće pristupačnosti osoba s invaliditetom u digitalnom društvu. Prioritet HAKOM-a je stvoriti okvir za pristupačnije elektroničke komunikacije, što uključuje i usluge operatora te razvoj i primjenu aplikativnih rješenja koja olakšavaju i poboljšavaju svakodnevni život osoba s invaliditetom.
 
Zakon o elektroničkim komunikacijama promiče tržišno natjecanje u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, između ostaloga i na način da osigurava mogućnosti da korisnici usluga, uključujući osobe s invaliditetom, ostvare najveće pogodnosti u pogledu izbora cijene i kakvoće usluga.
 
Obveze operatora su, u okviru tehničkih mogućnosti, osobama s invaliditetom osigurati:
 
  • jednaku mogućnost pristupa javnim komunikacijskim uslugama,
  • odgovarajuću opremu prilagođenu specifičnim potrebama osoba s oštećenjem sluha, vida ili ograničenih motoričkih sposobnosti
  • mogućnost primitka pretplatničkih ugovora i računa u alternativnim prilagođenim oblicima
  • pristup korisničkim službama i posebno obučenim djelatnicima prilagođen osobama s invaliditetom
  • pristup hitnim službama za gluhe osobe

U namjeri da kontinuirano prati i promiče interese osoba s invaliditetom, HAKOM ovim putem poziva sve zainteresirane fizičke i pravne subjekte da se obrate sa svojim prijedlozima i/ili komentarima na elektroničku poštu pristupacnost@hakom.hr

HAKOM je uključen u Kompetencijsku mrežu ICT-AAC, čije članice surađuju u programima obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, kao  i u pripremi i provedbi projekata te uspostavljanju i održavanju izravnog dijaloga s europskim i nacionalnim tijelima državne vlasti i agencijama odgovornima za razvoj uključivog društva.