Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Zaštita prava osoba s invaliditetom

HAKOM posebnu pažnju posvećuje rješavanju potreba osoba s invaliditetom prilikom uporabe elektroničkih komunikacijskih usluga. Kako bi se uklonile prepreke koje osobe s invaliditetom mogu spriječiti u cjelovitom i učinkovitom sudjelovanju u društvu, ključne aktivnosti HAKOM-a usmjerene su na osiguravanje pristupa i korištenja usluga svim korisnicima na ravnopravnoj osnovi te na osvještavanje društva o potrebi kontinuiranog zajedničkog djelovanja na prepoznavanju i uklanjanju postojećih prepreka.
 
S obzirom da su važećim propisima određene obveze operatora prema osobama s invaliditetom, dio aktivnosti HAKOM-a usmjeren je na praćenje implementacije tih propisa. Obveze operatora uključuju osiguravanje prilagođene opreme i usluga, točnog i razumljivog opisa usluga, navođenje kontakt osobe za pružanje pomoći, pristup hitnim službama za gluhe osobe, prioritetni otklon kvarova, ugovore i račune tiskane na način koji omogućava čitanje osobama s oštećenjima vida.
Odlukom HAKOM-a cijena usluge telefoniranja prilagođena je potrebama socijalno ugroženih skupina krajnjih korisnika te posebnim kategorijama korisnika (ratni i vojni invalidi te civilni invalidi Domovinskog rata, članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata i udruge i osobe s invaliditetom - članovi udruge).
 
HAKOM provodi niz aktivnosti u suradnji sa akademskom zajednicom, udrugama za zaštitu osoba sa invaliditetom, civilnim društvom i drugim javnopravnim tijelima. Osim godišnjih sastanaka na kojima se susreću predstavnici različitih društvenih skupina s ciljem zajedničkog detektiranja problema te načina ublažavanja i uklanjanja istih, neprekidno se radi i na razvoju novih aplikativnih rješenja. Rezultat navedenih suradnji su aplikacije: HAKOM svake godine organizira međunarodnu konferenciju „Pristupačna budućnost", koja se bavi temama vezanim uz rješavanje problema s kojima se u modernom društvu suočavaju osobe s invaliditetom i sudjeluje u radu Kompetencijske mreže ICT-AAC, čije članice surađuju u programima obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, pripremi i provedbi projekata te uspostavljanju i održavanju izravnog dijaloga s europskim i nacionalnim tijelima državne vlasti i agencijama odgovornima za razvoj uključivog društva.
 
S ciljem kontinuiranog promicanja interesa osoba s invaliditetom, HAKOM poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da svoje prijedloge i/ili komentare dostave putem elektroničke pošte pristupacnost@hakom.hr.