Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Elektroničke komunikacije

Letak o pravima korisnika

Upoznajte svoja prava, 2024.pdf

Videa o pravima korisnika

Kako napisati prigovor operatoru?
Sklapanje ugovora na daljinu
Usluge u nepokretnoj mreži
Usluge u pokretnoj mreži
Što je svjetlovod?

Osobe s invaliditetom - Metodologije

Metodologija za razvoj pristupačnih mobilnih programskih rješenja.pdf
Metodologija za razvoj pristupačnog sjedište weba.pdf

Susretnica - materijali za radionice

Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - nastavnici.pdf
Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - učenici 3. - 6. razreda.pdf
Priručnik za održavanje radionice o digitalnoj pristupačnosti i primjeni aplikacije Susretnica u školama - učenici 7. - 8. razreda.pdf
Predložak scenarija radionice Susretnica - nastavnici.pdf
Predložak scenarija radionice Susretnica/prilagodba vremena - učenici.pdf
Prezentacija Susretnica u školi za učenike 3. - 5. razreda.pptx 
Prezentacija Susretnica u školi za učenike 6. - 8. razreda.pptx
Prezentacija Susretnica u školi - nastavnici.pptx

Brošure o zaštiti djece na internetu

Vodič za siguran internet i nepromišljene surfere, 2024.pdf
Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja, 2023.pdf
Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja, 2022.pdf

Videa o zaštiti djece na internetu

Kako zaštiti djecu na internetu?
Mališani podučavaju Luku Bulića o sigurnom internetu