Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Listopad '20

Odluke i rješenja
Dopunsko rješenje Grad Pag (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Petrinja (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Viškovci (pdf)
Rješenje Općina Ravna Gora (pdf)
Rješenje Općina Đelekovec (pdf)
Rješenje Općina Dvor (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta P. G. .d.o.o (pdf)
Odluka u sporu pokrenutom na zahtjev infrastrukturnog operatora SOFTNET d.o.o., protiv operatora javnih komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o., radi pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga ELEKTROMODUL d.o.o. (pdf)
Odluka o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje u 2019. za davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatska pošta d.d. (pdf)
Rješenje inspektora za Tele2 o pravu na raskid ugovora zbog promjena uvjeta (pdf)
Rješenje u postupku pokrenutom na zahtjev društva Pro-Ping d.o.o. protiv društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta P.S.d.o.o (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta C. D. D. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta HŽ C. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta E. T. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta T. R. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta C. C. d.o.o. (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-508/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-538/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2706/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-373/17, radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)
Presude i rješenja Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-808/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-354/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Marija Gorica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-477/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Cres) (pdf) 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-449/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Luka) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1972/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-504/2019, radi obračuna interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-290/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-239/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-28/2019, radi raspisivanja javne dražbe za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-140/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-385/2018, radi poništavanja/oglašavanja ništavom odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2772/20, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-972/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)