Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Listopad '20

Odluke i rješenja

Odluka u sporu pokrenutom na zahtjev infrastrukturnog operatora SOFTNET d.o.o., protiv operatora javnih komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o., radi pristupa i zajdničkog korištenja EKI i druge povezane opreme (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Pag (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Petrinja (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Viškovci (pdf)
Rješenje Općina Ravna Gora (pdf)
Rješenje Općina Đelekovec (pdf)
Rješenje Općina Dvor (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta P. G. .d.o.o (pdf)
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga ELEKTROMODUL d.o.o. (pdf)
Rješenje inspektora za Tele2 o pravu na raskid ugovora zbog promjena uvjeta (pdf)
Rješenje u postupku pokrenutom na zahtjev društva Pro-Ping d.o.o. protiv društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta P.S.d.o.o (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta C. D. D. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta HŽ C. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta E. T. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta T. R. d.o.o. (pdf)
Rješenje - Opis uslužnog objekta C. C. d.o.o. (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-508/19, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-538/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2706/19, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-373/17, radi prisilnog izvršenja rješenja (pdf)

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-808/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-354/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Marija Gorica) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-477/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Cres) (pdf) 
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-449/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Luka) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1972/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-504/2019, radi obračuna interkonekcijskog prometa za indirektnu međunarodnu terminaciju (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-290/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-239/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-28/2019, radi raspisivanja javne dražbe za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-140/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (pdf)
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-385/2018, radi poništavanja/oglašavanja ništavom odluke HAKOM-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2772/20, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-972/20, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)