Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Prosinac

Odluke i rješenja

Dopunsko rješenje Grad Ludbreg.pdf
Dopunsko rješenje Grad Vrbovsko.pdf
Dopunsko rješenje Općina Kula Norinska.pdf
Dopunsko rješenje Općina Vižinada.pdf
Rješenje Grad Ilok.pdf
Rješenje o obustavi postupka za Grad Zadar.pdf
Rješenje Općina Bebrina.pdf
Rješenje Općina Seget.pdf
Rješenje o obustavi inspekcijskog nadzora - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. članak 57. ZOŽ-a.pdf
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga ARMUS d.o.o. 
Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga ELEKTROMODUL-THORAX d.o.o. 
Rješenje o ispravku Odluke o dodjeli prava uporabe radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskom pojasu 3600 MHz s pokrivanjem na regionalnoj razini
Odluka u postupku Analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike
Odluka u postupku Analize tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji
Odluka kojom se OT-Optimi Telekom d.d. ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva određena na širokopojasnim tržištima 
Odluka o preispitivanju statusa postojećih univerzalnih usluga.pdf
Rješenje inspektora HP-Hrvatskoj pošti d.d. vezano uz uručenje preporučenih pošiljaka za to ovlaštenim osobama uz potpis.pdf
Rješenje - HŽ Infrastruktura d.o.o. Izvadak iz voznog reda za putnike.pdf

Presude Općinskog prekršajnog suda

Presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj Pp-10713-2021 - pravomoćna 2. prosinca 2021.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-737/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-741/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3474/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-2966/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-994/2020, radi inspekcijskog nadzora

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3541/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-150/2021, radi izdavanja potvrde o pravu puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3823/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-197/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Varaždinske županije)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-224/2021, radi obnove postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Poreč)