Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Veljača '21

Odluke  i rješenja

Dopunsko rješenje Grad Kutina (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Novska (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Marija Gorica (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Lipik (pdf)
Konačno rješenje Općina Fužine (pdf)
Konačno rješenje Općina Veliki Bukovec (pdf)
Rješenje o obustavi postupaka za Općinu Breznica (pdf)
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga i iznosu naknade za rad članova Povjerenstva iz reda predstavnika udruga za zaštitu potrošača (pdf) - (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga (pdf) - (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
Odluka o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a) (pdf)

Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3a (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model - Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model - Opisni priručnik (eng) (pdf)
Odluka o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3b) (pdf)

Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3b (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model - Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model - Opisni priručnik (eng) (pdf)
Rješenje o izvršenju - Opis uslužnog objekta R.C.C.-C. d.o.o. (pdf)
  

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-740/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-448/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-507/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-522/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4048/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-623/2020, radi prigovora zbog nepokretanja inspekcijskog nadzora nad davateljem poštanskih usluga (pdf)
 

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-433/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Crikvenica) - dopunsko rješenje (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3916/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsII-361/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Novi Vinodolski) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-322/19, radi pristupa univerzalnoj usluzi (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsI-68/2020, radi obnove postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Vrbovsko) (pdf)