Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Veljača '21

Odluke  i rješenja

Dopunsko rješenje Grad Kutina.pdf
Dopunsko rješenje Grad Novska.pdf
Dopunsko rješenje Općina Marija Gorica.pdf
Dopunsko rješenje Grad Lipik.pdf
Konačno rješenje Općina Fužine.pdf
Konačno rješenje Općina Veliki Bukovec.pdf
Rješenje o obustavi postupaka za Općinu Breznica.pdf
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga i iznosu naknade za rad članova Povjerenstva iz reda predstavnika udruga za zaštitu potrošača.pdf - (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga.pdf  - (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
Odluka o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a).pdf

Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3a.pdf
Odluka o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (M3b).pdf

Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3b.pdf
Rješenje o izvršenju - Opis uslužnog objekta R.C.C.-C. d.o.o.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-740/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presudu Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-448/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-507/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-522/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4048/2019, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-623/2020, radi prigovora zbog nepokretanja inspekcijskog nadzora nad davateljem poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-433/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Grad Crikvenica) - dopunsko rješenje.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3916/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj UsII-361/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Novi Vinodolski).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-322/19, radi pristupa univerzalnoj usluzi.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsI-68/2020, radi obnove postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Grad Vrbovsko).pdf