Preskočite na glavni sadržaj
EN
About us

HAKOM kao poslodavac

2023.

8. studenoga 2023., natječaj za radno mjesto:
28. rujna 2023., natječaj za radno mjesto:
 • Stručnjak/inja, Sektor upravljanja i kontrole RF spektra, Odjel kontrole RF spektra, Odsjek kontrole RF spektra Zagreb, koji je objavljen na stranicama stranicama HZZ-aportalu MojPosao te na Centru karijera FER-a. Natječaj vrijedi od 28. rujna do 7. listopada 2023.
28. lipnja 2023., objavljen je natječaj za radno mjesto:
12. svibnja 2023., objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Viši specijalist za financije i računovodstvo, Odsjek financija računovodstva i nabave, koji je objavljen na stranicama HZZ-a i portalu MojPosao. Natječaj vrijedi do 20. svibnja 2023.
8. svibnja 2023., objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Viši stručnjak/inja, Sektor upravljanja i kontrole RF spektra, Odjel kontrole RF spektra, koji je objavljen na stranicama HZZ-a. Natječaj vrijedi do 12. svibnja 2023.
20. ožujka 2023., objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Stručnjak/inja, Sektor upravljanja i kontrole RF spektra, Odjel kontrole RF spektra, Odsjek kontrole RF spektra Rijeka, koji je objavljen na stranicama HZZ-a i portalu MojPosao. Natječaj vrijedi do 27. ožujka 2023.
25. siječnja 2023., objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Stručnjak/inja, Sektor upravljanja i kontrole RF spektra, Odjel kontrole RF spektra, Odsjek kontrole RF spektra Rijeka, na internetskim stranicama HZZ-a te na portalu MojPosao

2022.

25. studenoga 2022., objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Viši/a specijalist/ica za financije i računovodstvo, Odjel poslovne podrške, Odsjek financija računovodstva i nabave, na internetskim stranicama HZZ-a te na portalu MojPosao
14. listopada 2022., objavljen je natječaj za radno mjesto:
25. svibnja 2022., objavljen je natječaj za radno mjesto:
8. ožujka 2022. objavljen je natječaj za radno mjesto:
20. siječnja 2022. objavljen je natječaj za radno mjesto:

2021.

17. prosinca 2021. objavljen je natječaj za radno mjesto:
6. svibnja 2021. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Stručnjak/inja - Pripravnik/ica, Sektor željezničkih usluga - poveznica
15. travnja 2021. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Stručnjak/inja, Odjel infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija - poveznica
25. veljače 2021. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Viši/a stručnjakinja, Odjel komunikacijskih usluga, Sektor elektroničkih komunikacija - poveznica

2020.

23. listopada 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljeni su natječaji za radna mjesta:
 • Viši/a specijalist/ica, Sektor poštanskih usluga (pdf)
 • Specijalist/ica, Sektor željezničkih usluga (pdf)
18. veljače 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 • Viši stručnjak, Odjel pravnih poslova (pdf)
6. veljače 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto: 
 • Viši/a specijalist/ica za financije i računovodstvo, Odjel poslovne podrške, Odsjek financija, računovodstva i nabave (pdf)
10. siječnja 2020. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za radno mjesto:
 • Suradnik, Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel komunikacijskih usluga (pdf)