Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Siječanj '21

Odluke i rješenja

Konačno rješenje Grad Hvar.pdf
Konačno rješenje Općina Čavle.pdf
Konačno rješenje Općina Tar.pdf
Konačno rješenje Općina Generalski Stol.pdf
Dopunsko rješenje Grad Buzet.pdf 
Dopunsko rješenje Grad Knin.pdf
Dopunsko rješenje Grad Rovinj.pdf
Dopunsko rješenje Grad Jastrebarsko.pdf
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora nad operatorom A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba.pdf

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog Odluke o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a), u svrhu notifikacije EK.pdf
Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3a.pdf
Prijedlog Odluke o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3b), u svrhu notifikacije EK.pdf
Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3b.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-505/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1674/2018, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-850/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-161/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-509/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-436/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude i rješenja Visokog upravnog suda

Presuda/rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-1686/2019, u predmetu infrastrukture koja je na raspolaganju željezničkim prijevoznicima.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-15/2018, radi rješavanja spora između operatora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-160/2018, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Gola).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-360/2018, radi inspekcijskog nadzora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2771/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1971/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1112/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf