Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Siječanj '21

Odluke  i rješenja

Konačno rješenje Grad Hvar (pdf)
Konačno rješenje Općina Čavle (pdf)
Konačno rješenje Općina Tar (pdf)
Konačno rješenje Općina Generalski Stol (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Buzet (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Knin (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Rovinj (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Jastrebarsko (pdf)
Rješenje o obustavi postupka inspekcijskog nadzora nad operatorom A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba (pdf)
   

Odluke  notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog Odluke o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3a), u svrhu notifikacije EK (pdf)
Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3a (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model-Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni mode-Opisni priručnik (eng) (pdf)
Prijedlog Odluke o određivanju cijena veleprodajnih usluga na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (M3b), u svrhu notifikacije EK (pdf)
Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M3b (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model - Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model - Opisni priručnik (eng) (pdf)
   

Presude  upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-505/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1674/2018, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-850/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-161/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-509/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-436/2019, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
   

Presude Visokog upravnog suda

Presuda/rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-1686/2019, u predmetu infrastrukture koja je na raspolaganju željezničkim prijevoznicima (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-15/2018, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-160/2018, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Gola) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-360/2018, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2771/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1971/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1112/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)