Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Travanj

Odluke i rješenja

Rješenje Općina Sokolovac (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Velika Gorica (pdf)
Rješenje Općina Lobor (pdf)
Rješenje Općina Martinska Ves (pdf)
Rješenje Općina Ljubešćica (pdf)
Rješenje Općina Lovreć (pdf)
Rješenje Općina Jelsa (pdf)
Rješenje Općina Selnica (pdf)
Rješenje ŽUC Varaždinske županije (pdf)
Rješenje o odbijanju zahtjeva za donošenje dopunskog rješenja ŽUC-a Primorsko-goranske županije (pdf)

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Popratni dokument (pdf)
Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Popratni dokument (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M4&exM14 (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model-Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model-Opisni priručnik (eng) (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-36/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-85/2018, radi postupka ozakonjenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-416/2018, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-219/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-60/2017, radi prisilnog izvršenja rješenja (Grad Novska, Grad Lipik i Grad Labin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Pašman) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-127/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-236/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko-moslavačke županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-16/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Labin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3561/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-293/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Nova Kapela) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-370/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Poreč) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-415/2018, radi izvršenja rješenja inspektora (pravo puta) (pdf)