Preskočite na glavni sadržaj
Dokumenti

Travanj '21

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Popratni dokument (pdf)
Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Popratni dokument (pdf)
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
  • Dokument o određivanju mjesečnih naknada na tržištu M4&exM14 (pdf)
  • Privitak 8.1.-Troškovni model-Metodološka načela (pdf)
  • Privitak 8.2.-Troškovni model-Opisni priručnik (eng) (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-36/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-85/2018, radi postupka ozakonjenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-416/2018, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-219/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-60/2017, radi prisilnog izvršenja rješenja (Grad Novska, Grad Lipik i Grad Labin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Pašman) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-127/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-236/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko-moslavačke županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-16/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Labin) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3561/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-293/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Nova Kapela) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-370/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Poreč) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-415/2018, radi izvršenja rješenja inspektora (pravo puta) (pdf)