Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Travanj '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora - Iskon Internet d.d. vezano uz oglašavanje brzine interneta.pdf
Rješenje Općina Sokolovac.pdf
Dopunsko rješenje Grad Velika Gorica.pdf
Rješenje Općina Lobor.pdf
Rješenje Općina Martinska Ves.pdf
Rješenje Općina Ljubešćica.pdf
Rješenje Općina Lovreć.pdf
Rješenje Općina Jelsa.pdf
Rješenje Općina Selnica.pdf
Rješenje ŽUC Varaždinske županije.pdf
Rješenje o odbijanju zahtjeva za donošenje dopunskog rješenja ŽUC-a Primorsko-goranske županije.pdf

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf
Prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf
Prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-36/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-85/2018, radi postupka ozakonjenja.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-416/2018, radi inspekcijskog nadzora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-219/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta (Općina Desinić).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-60/2017, radi prisilnog izvršenja rješenja (Grad Novska, Grad Lipik i Grad Labin).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-292/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Pašman).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-127/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-236/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko-moslavačke županije).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-16/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Labin).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3561/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-293/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Nova Kapela).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-370/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Poreč).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-415/2018, radi izvršenja rješenja inspektora (pravo puta).pdf