Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Stručna mišljenja i smjernice

Stručna mišljenja

Stručno mišljenje HAKOM-a vezano uz odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i korištenja pristupne točke i fizičke infrastrukture unutar stambenih i poslovnih zgrada (NN br. 2/24).pdf
Stručno mišljenje - Sudska i upravna pismena na tržištu poštanskih usluga.pdf
Stručno mišljenje - Mjerenje kakvoće obavljanja univerzalne usluge.pdf
Dopuna stručnog mišljenja - Mogućnost uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije.pdf
Stručno mišljenje - Ugovaranje nepromjenjive (fiksne) cijene univerzalne usluge za pismovne pošiljke.pdf
Stručno mišljenje - Mogućnost uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije.pdf
Stručno mišljenje - Provedba odredaba UREDBE (EU) 2015_2120 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2015.pdf
Stručno mišljenje - Tumačenje odredbi članka 28. stavka 5. ZEK-a.pdf
Stručno mišljenje - Nazivi djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.pdf
Stručno mišljenje - Naknada za usluge u uslužnom objektu - Crodux Derivati Dva d.o.o.pdf
Stručno mišljenje - Naknada za usluge u uslužnom objektu - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.pdf
Obavijest - Obveza poštovanja članka 41. stavka 3. ZEK-a.pdf
Stučno mišljenje - Standardna ponuda HT-a za zajedničko korištenje.pdf
Objašnjenje - Primjena WACC-a.pdf
Stručno mišljenje - Uvođenje i naplata naknade za pristup mreži za korisnike bonova.pdf
Stručno mišljenje - Plaćanje naknade za pravo puta na nekretninama pod upravom jedinica lokalne samouprave.pdf
Stručno mišljenje - Primjena čl. 42.a.pdf
Stručno mišljenje - Tumačenja odredbe članka 23. stavka 7. Pravilnika o prenosivosti broja (NN br. 24/15).pdf
Stručno mišljenje - Zaštita korisnika usluga prilikom sklapanja ugovora na daljinu.pdf
Stručno mišljenje - Pojedine odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i odgodom primjene odredbi o sklapanju ugovora na daljinu.pdf
Stručno mišljenje - Primjena Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.pdf
Stručno mišljenje - Izmjene cijena mobilnih operatora.pdf
Stručno mišljenje - Primjena Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.pdf
Stručno mišljenje - OTT (Over the Top) usluga.pdf
Stručno mišljenje - Javno dostupna telefonskua usluga u pokretnim i nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.pdf
Stručno mišljenje - Primjena regulatornih obveza HT-a u odnosu na operatora koji se nalazi u postupku predstečajne nagodbe.pdf
Stručno mišljenje - Izmjene i dopune uvjeta korištenja Tomato tarife "Na tuđi račun".pdf
Stručno mišljenje - Način izračuna nakanada za zakašnjenje u otklanjanju kvarova/smetnji.pdf
Stručno mišljenje - Tumačenje i primjena članka 37. Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.pdf
Stručno mišljenje - Primjena članka 27. stavka 1. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.pdf
Stručno mišljenje - ADSL transport.pdf
Stručno mišljenje - Poštivanje obveza iz ZEK-a u vezi s uslugom osobnog broja iz numeracije 074 i 075. pdf
Stručno mišljenje - Prestanak pružanja ADSL transport usluge.pdf
Stručno mišljenje - Primjena članka 42.a Zakona o elektroničkim komunikacijama u vezi s izmjenom poreza na dodanu vrijednost.pdf
Stručno mišljenje - Uvoz i stavljanje na tržište radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme - pokretnih uređaja koji ne podržavaju izravno biranje dvoznamenkastih brojeva oblika 9x.pdf
Pojašnjenje mišljenja HAKOM-a u svezi rješavanja prigovora korisnika na usl. s dodanom vrijednosti.pdf
Stručno mišljenje - Obavještavanje korisnika.pdf
Stručno mišljenje - Izmjena poreza na dodanu vrijednost.pdf
Stručno mišljenje - Voljatel Specifikacija tranzitnog prometa.pdf
Očitovanje - Poslovanje Telme.pdf
Stručno mišljenje - Tumačenje čl. 42. Zakona o elektroničkim komunikacijama - objava cjenovnih sustava.pdf
Stručno mišljenje - HT ponuda Telefonska linija za jednu kn.pdf
Stručno mišljenje - Telekomunikacijska mreža Telme.pdf
Stručno mišljenje - HT Standardna ponuda za davatelje usluga s dodanom vrijednosti.pdf
Stručno mišljenje - Upit primjena čl.41. Zakona o elektroničkim komunikacijama.pdf

Smjernice

Smjernice za Opće uvjete poslovanja prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora o korištenju elektroničkih komunikacijskih usluga.pdf

Naputci

Naputak regulatora za medijsku i telekom industriju u vezi ocjene koncentracije po posebnim propisima.pdf