Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Stručna mišljenja i smjernice

Smjernice

Smjernice za Opće uvjete poslovanja prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora o korištenju elektroničkih komunikacijskih usluga (pdf)

Stručna mišljenja

Stručno mišljenje - tumačenje odredbi članka 28. stavka 5. ZEK-a (pdf)
Stručno mišljenje o nazivima djelatnosti elektorničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
Stručno mišljenje – naknada za usluge u uslužnom objektu - Crodux Derivati Dva d.o.o (pdf)
Stručno mišljenje – naknada za usluge u uslužnom objektu - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (pdf)
Obavijest - obveza poštovanja članka 41. stavka 3. ZEK-a (pdf)
Stručno mišljenje - Standardna ponuda HT-a za zajedničko korištenje (pdf)
Objašnjenje vezano uz primjenu WACC-a (pdf)
Stručno mišljenje - uvođenje i naplata naknade za pristup mreži za korisnike bonova (pdf)
Stručno mišljenje, plaćanje naknade za pravo puta na nekretninama pod upravom jedinica lokalne samouprave (pdf)
Stručno mišljenje - Primjena čl.42.a (pdf)
Stručno mišljenje glede tumačenja odredbe članka 23. stavka 7. Pravilnika o prenosivosti broja (NN br. 24/15) (pdf)
Stručno mišljenje - Zaštita korisnika usluga prilikom sklapanja ugovora na daljinu (pdf)
Stručno mišljenje pojedinih odredbi Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i odgodom primjene odredbi o sklapanju ugovora na daljinu (pdf)
Stručno mišljenje u primjeni Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
Stručno mišljenje vezano za izmjene cijena mobilnih operatora (pdf)
Stručno mišljenje u primjeni Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
Stručno mišljenje o tzv. OTT (Over the Top) usluzi (pdf)
Stručno mišljenje vezano za javno dostupnu telefonsku uslugu u pokretnim i nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama (pdf)
Stručno mišljenje - Primjena regulatornih obveza HT-a u odnosu na operatora koji se nalazi u postupku predstečajne nagodbe (pdf)
Stručno mišljenje - izmjene i dopune uvjeta korištenja Tomato tarife "Na tuđi račun" (pdf)
Stručno mišljenje - način izračuna naknada za zakašnjenje u otklanjanju kvarova/smetnji (pdf)
Stručno mišljenje – Tumačenje i primjena članka 37. Pravilnika o načinima i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN br. 154/11) (pdf)
Stručno mišljenje o primjeni članka 27. stavka 1. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (pdf)
Stručno mišljenje - ADSL transport (pdf)
Stručno mišljenje o poštivanju obveza iz ZEK-a u vezi s uslugom osobnog broja iz numeracije 074 i 075 (pdf)
Stručno mišljenje vezano uz prestanak pružanja ADSL transport usluge (pdf)
Stručno mišljenje o primjeni članka 42.a Zakona o elektroničkim komunikacijama u vezi s izmjenom poreza na dodanu vrijednost (pdf)
Stručno mišljenje - uvoz i stavljanje na tržište radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme - pokretnih uređaja koji ne podrzavaju izravno biranje dvoznamenkastih brojeva oblika 9x (pdf)
Pojašnjenje mišljenja HAKOM-a u svezi rješavanja prigovora korisnika na usl.s dodanom vrijednosti (pdf)
Stručno mišljenje - obavještavanje korisnika (pdf)
Stručno mišljenje - izmjena poreza na dodanu vrijednost (pdf)
Stručno mišljenje - Voljatel Specifikacija tranzitnog prometa (pdf)
Očitovanje - Poslovanje Telme (pdf)
Stručno mišljenje - tumačenje čl.42. Zakona o elektroničkim komunikacijama - objava cjenovnih sustava (pdf)
Stručno mišljenje - HT ponuda Telefonska linija za jednu kn (pdf)
Stručno mišljenje - Telekomunikacijska mreža Telme (pdf)
Stručno mišljenje - HT Standardna ponuda za davatelje usluga s dodanom vrijednosti (pdf)
Stručno mišljenje - Upit primjena čl.41. Zakona o elektroničkim komunikacijama (pdf)