Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Kolovoz '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora – provedba članka 28. Uredbe 1371/2007 (pdf)
Rješenje inspektora – provedba članka 29. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, 20/21) (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Daruvar (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Bedekovčina (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Đurđenovac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Kotoriba (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Marijanci (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Popovac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Semeljci (pdf)
Rješenje Općina Čepin (pdf)
Rješenje Općina Jakšić (pdf)
Rješenje Općina Kršan (pdf)
Rješenje Općina Severin (pdf)
Rješenje Općina Velika (pdf)
Rješenje - uklanjanje smetnji baznih postaja televizijskom signalu (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija u pojasu 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz na nacionalnoj razini te izdavanje dozvola odabranim ponuđačima (pdf)
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija u pojasu 3600 MHz na regionalnoj razini te izdavanje dozvola odabranim ponuđačima (pdf)

Presude i rješenja Upravnog suda

Rješenje Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-495/2020, radi izvršenja presude (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2261/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1573/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-106/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Buje) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-114/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Primorsko – goranske županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-198/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Lobor) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-355/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Starigrad) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-451/2020, radi plaćanja troškova sanacije oštećenog kabela (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2417/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-988/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)