Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Kolovoz '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora – provedba članka 28. Uredbe 1371/2007.pdf
Rješenje inspektora – provedba članka 29. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, 20/21).pdf
Dopunsko rješenje Grad Daruvar.pdf
Dopunsko rješenje Općina Bedekovčina.pdf
Dopunsko rješenje Općina Đurđenovac.pdf
Dopunsko rješenje Općina Kotoriba.pdf
Dopunsko rješenje Općina Marijanci.pdf
Dopunsko rješenje Općina Popovac.pdf
Dopunsko rješenje Općina Semeljci.pdf
Rješenje Općina Čepin.pdf
Rješenje Općina Jakšić.pdf
Rješenje Općina Kršan.pdf
Rješenje Općina Severin.pdf
Rješenje Općina Velika.pdf
Rješenje - uklanjanje smetnji baznih postaja televizijskom signalu.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija u pojasu 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz na nacionalnoj razini te izdavanje dozvola odabranim ponuđačima.pdf 
Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača u postupku javne dražbe za dodjelu radiofrekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija u pojasu 3600 MHz na regionalnoj razini te izdavanje dozvola odabranim ponuđačima.pdf

Presude i rješenja Upravnog suda

Rješenje Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-495/2020, radi izvršenja presude.pdf
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2261/2020, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1573/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-106/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Buje).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-114/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Primorsko – goranske županije).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-198/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Lobor).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-355/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Starigrad).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-451/2020, radi plaćanja troškova sanacije oštećenog kabela.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2417/2021, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-988/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf