Preskočite na glavni sadržaj
EN
Documents

Srpanj

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora vezano uz ispis obavijesti za preporučene pošiljke na dostavi - HP d.d. (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Bizovac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Klinča Sela (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Podgora (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Rugvica (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Satnica Đakovačka (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Sibinj (pdf)
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Žakanje (pdf)
Rješenje Općina Davor (pdf)
Rješenje Općina Dicmo (pdf)
Rješenje Općina Preseka (pdf)
Rješenje Općina Slavonski Šamac (pdf)
Rješenje Općina Stara Gradiška (pdf)
Rješenje Općina Stari Jankovci (pdf)
Rješenje Općina Staro Petrovo Selo (pdf)
Rješenje Općina Sveti Lovreč (pdf)
Dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, protiv Grada Zadra, radi utvrđivanja cijene pristupa i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra (pdf)
Rješenje o ispravljanju greške u Privremenom rješenju KLASA: 344-01/21-03/04, URBROJ: 376-05-1-21-04 od 12. srpnja 2021. kojim su društvu OT-Optima Telekom d.d. privremeno ukinute regulatorne obveze provođenja Testa istiskivanja marže određene unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva (pdf)
Dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža Terrakom d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih mreža Hrvatskog Telekom d.d.-a radi naplate potraživanja na ime uporabe vodova za međupovezivanje, kojim se utvrđuje novi dodatak Aneksu 6. Ugovora o međupovezivanju u kojem se određuju cijene uporabe vodova na relacijama Zagreb Radnička cesta – Zagreb Draškovićeva i Zagreb Radnička cesta – Rijeka Kozale (pdf)
Odluka o raspisivanju natječaja i natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području Republike Hrvatske (pdf)
Rješenje inspektora - HŽI članak 48. stavak 7. ZOŽ-a (pdf)
Rješenje o izvršenju - Hrvatski Telekom d.d. (pdf)
Privremeno rješenje kojim se do okončanja postupka preispitivanja statusa operatora sa značajnom tržišnom snagom i određivanja regulatornih obveza trgovačkom društvu OT-Optima Telekom d.d., privremeno ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (pdf)
Privremeno rješenje kojim se do okončanja postupka analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike trgovačkom društvu OT-Optima Telekom d.d., privremeno ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva određena odlukama KLASA: UP/I-344-01/17-03/02 URBROJ: 376-05-1-19-14 od 9. svibnja 2018. i KLASA: UP/I-344-01/17-03/02, URBROJ: 376-11-18-6 od 26. rujna 2019. (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-739/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-148/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Slunj) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-299/2020, radi izmještanja EKI-a (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-241/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko – moslavačke županije) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-218/2019, radi rješavanja spora između operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-265/2019, radi izmjene općih uvjeta poslovanja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-565/2019, radi ozakonjenja EKI-a (pdf)
Presuda i rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-355/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Starigrad) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1580/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2078/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-623/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-50-2019, radi zahtjeva tužitelja za provođenjem inspekcijskog nadzora (pdf)