Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Srpanj '21

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora vezano uz ispis obavijesti za preporučene pošiljke na dostavi - HP d.d.pdf
Dopunsko rješenje Općina Bizovac.pdf
Dopunsko rješenje Općina Klinča Sela.pdf
Dopunsko rješenje Općina Podgora.pdf
Dopunsko rješenje Općina Rugvica.pdf
Dopunsko rješenje Općina Satnica Đakovačka.pdf
Dopunsko rješenje Općina Sibinj.pdf
Rješenje o obustavi postupka za Općinu Žakanje.pdf
Rješenje Općina Davor.pdf
Rješenje Općina Dicmo.pdf
Rješenje Općina Preseka.pdf
Rješenje Općina Slavonski Šamac.pdf
Rješenje Općina Stara Gradiška.pdf
Rješenje Općina Stari Jankovci.pdf
Rješenje Općina Staro Petrovo Selo.pdf
Rješenje Općina Sveti Lovreč.pdf
Dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, protiv Grada Zadra, radi utvrđivanja cijene pristupa i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra.pdf
Rješenje o ispravljanju greške u Privremenom rješenju KLASA: 344-01/21-03/04, URBROJ: 376-05-1-21-04 od 12. srpnja 2021. kojim su društvu OT-Optima Telekom d.d. privremeno ukinute regulatorne obveze provođenja Testa istiskivanja marže određene unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva.pdf
Dopunsko rješenje u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža Terrakom d.o.o. protiv operatora javnih komunikacijskih mreža Hrvatskog Telekom d.d.-a radi naplate potraživanja na ime uporabe vodova za međupovezivanje, kojim se utvrđuje novi dodatak Aneksu 6. Ugovora o međupovezivanju u kojem se određuju cijene uporabe vodova na relacijama Zagreb Radnička cesta – Zagreb Draškovićeva i Zagreb Radnička cesta – Rijeka Kozale.pdf
Odluka o raspisivanju natječaja i natječajne dokumentacije za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija na području Republike Hrvatske.pdf
Rješenje inspektora - HŽI članak 48. stavak 7. ZOŽ-a.pdf
Rješenje o izvršenju - Hrvatski Telekom d.d.pdf
Privremeno rješenje kojim se do okončanja postupka preispitivanja statusa operatora sa značajnom tržišnom snagom i određivanja regulatornih obveza trgovačkom društvu OT-Optima Telekom d.d., privremeno ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište.pdf
Privremeno rješenje kojim se do okončanja postupka analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike trgovačkom društvu OT-Optima Telekom d.d., privremeno ukida regulatorna obveza provođenja Testa istiskivanja marže određena unutar regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva određena odlukama KLASA: UP/I-344-01/17-03/02 URBROJ: 376-05-1-19-14 od 9. svibnja 2018. i KLASA: UP/I-344-01/17-03/02, URBROJ: 376-11-18-6 od 26. rujna 2019.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-739/2020, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-148/2021, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Grad Slunj).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-299/2020, radi izmještanja EKI-a.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-241/2019, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (ŽUC Sisačko – moslavačke županije).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-218/2019, radi rješavanja spora između operatora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-265/2019, radi izmjene općih uvjeta poslovanja.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-565/2019, radi ozakonjenja EKI-a.pdf
Presuda i rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-355/2020, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i naknade za pravo puta (Općina Starigrad).pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1580/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2078/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-623/2021, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Usž-50-2019, radi zahtjeva tužitelja za provođenjem inspekcijskog nadzora.pdf