Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Do kojeg iznosa davatelj poštanskih usluga vraća štetu?

Odredbama Zakona o poštanskim uslugama propisano je kako se uručenje određenih poštanskih pošiljaka obavlja na način kako je to propisano posebnim zakonima.Tako se uručenje sudskih pismena, pismena po upravnom, poreznom, ovršnom i drugim postupcima obavlja po posebnim zakonima, a ista se smatraju preporučenim pošiljkama.
 
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka smatra se univerzalnom uslugom i zamjenskom poštanskom uslugom, tako da pored davatelja univerzalne usluge HP d.d. i drugi davatelji zamjenskih poštanskih usluga, u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama, mogu pružati usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja preporučenih pošiljaka odnosno dostavljati pismena.

Popis davatelja poštanskih usluga dostupan je na internetskim stranicama HAKOM-a.