Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Možete li mi objasniti logiku da je HP danom ulaska RH u EU povisio cijene svoje usluge u međunarodnom prometu, dok su u isto vrijeme mobilni operatori snizili cijene za telefoniranje u/prema EU?

Visina naknade štete ovisi o vrsti ugovorene poštanske usluge. Slijedom navedenog, korisnici su dužni prilikom ugovaranja voditi računa da vrsta ugovorene poštanske usluge odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti sadržaja poštanske pošiljke i značenju poštanske pošiljke za korisnika poštanskih usluga.

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:
  • preporučene pošiljke – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti;
2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:
  • preporučene pošiljke – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do iznosa označene vrijednosti;
3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Napominje se kako su za preostale poštanske usluge iznosi naknada štete detaljno propisani općim uvjetima svakog davatelja poštanskih usluga zasebno.