Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Nezadovoljan sam načinom na koji mi je izvršena poštanska usluga. Na koji se način mogu žaliti?

U skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama korisnik nezadovoljan obavljenom ugovorenom uslugom prvo podnosi pisani prigovor davatelju poštanske usluge u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku šest mjeseci u međunarodnom prometu.
 
Ako korisnik nije zadovoljan načinom na koji je riješen njegov prigovor, korisnik može uložiti pritužbu Povjerenstvu za rješavanje pritužbi pri davatelju usluge. Nakon zaprimljenog odgovora Povjerenstva, korisnik se može obratiti HAKOM-u koji rješava sporove između davatelja i korisnika poštanskih usluga na temelju pisanog zahtjeva korisnika za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije.

Detaljne upute o postupku rješavanja prigovora i sporova korisnika poštanskih usluga pogledajte ovdje.