Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Kome se može obratiti onaj kome je zbog lažnog potpisa dostavljača istekao žalbeni rok na predmetu za koji je dostavljana pošiljka?

HAKOM nije nadležan za procjenu vjerodostojnosti vlastoručnih potpisa korisnika usluga u svrhu dokazivanja uredne dostave odnosno uručenja poštanskih pošiljaka, već se isto utvrđuje od strane ovlaštenog sudskog grafološkog vještaka ili nekim drugim odgovarajućim dokazom. Ono što HAKOM u postupku zaštite korisnikovih prava može utvrditi jest to je li poštanska usluga obavljena u cijelosti i na način kako je to propisano odredbama mjerodavnog prava.