Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Neki dostavljači kad uđu u zgradu ostavljaju i reklamne letke, iako postoji naljepnica za zabranu ostavljanja reklama. Zanima me kako možemo riješiti navedeni problem?

Ističe se da je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN br.19/22) zabranjeno ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

Slijedom navedenog, zahtjev za rješenje predmetnog problema može se uputiti izravno distributeru letaka koji je obvezan poslovati poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača ili u konačnici tržišnoj inspekciji.