Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Izdaje li HAKOM dozvole za postaje koje upotrebljava vojska?

Vojni sustavi, koji sukladno ZEK-u i podzakonskim propisima upotrebljavaju radiofrekvencijski spektar namijenjen za vojne primjene, čine to bez pribavljanja dozvole od HAKOM-a te sukladno tome nisu u nadležnosti HAKOM-a, već Ministarstva obrane.