Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Kome se može obratiti onaj tko sumnja da je prilikom obavljanja postupka dostave došlo do krivotvorenja njegovog vlastoručnog potpisa u službenoj dokumentaciji davatelja poštanske usluge?

HAKOM nije nadležan za procjenu vjerodostojnosti vlastoručnih potpisa korisnika usluga u svrhu dokazivanja uredne dostave odnosno uručenja poštanskih pošiljaka, već se isto utvrđuje od strane ovlaštenog sudskog grafološkog vještaka ili nekim drugim odgovarajućim dokazom. Ono što HAKOM u postupku zaštite korisnikovih prava može utvrditi jest to je li poštanska usluga obavljena u cijelosti i na način kako je to propisano odredbama mjerodavnog prava.