Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

U kojem roku će moj broj biti prenesen u mrežu drugog operatora?

Broj u pokretnoj mreži mora biti prenesen u roku od maksimalno tri (3) radna dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja, a u nepokretnoj mreži broj mora biti prenesen u roku od maksimalno pet (5) radnih dana od trenutka kad postojeći operator zaprimi od novoizabranog operatora Zahtjev za prijenos broja. Međutim, važno je naglasiti da je prijenos broja samo segment cjelokupnog postupka promjene operatora. Naime, u nepokretnoj mreži je novoizabrani operator uslugu obvezan pružiti u roku od 30 dana (uključen je i postupak prijenosa broja od pet radnih dana), dok je u pokretnoj mreži novoizabrani operator uslugu obvezan pružiti sukladno roku naznačenom na zahtjevu za prijenos broja, a to su u pravilu tri (3) radna dana.