Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Broj mi je prenesen sa zakašnjenjem. Imam li pravo na naknadu?

Na zahtjevu za promjenu operatora označen je datum i vremenski okvir promjene operatora/prijenosa broja, koji predstavlja razdoblje od isključenja usluge iz mreže postojećeg operatora do uključenja u mrežu novog operatora. Vremenski okvir promjene operatora/prijenosa broja ne smije trajati duže od tri sata i to, samo radnim danom u vremenu od 08.00 do 11.00 sati ili od 12.00 do 15.00 sati.