Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Kako ću znati u kojoj je mreži broj koji zovem?

U tom slučaju ostvarujete pravo na naknadu u iznosu od 30 eura po danu, za svaki započeti dan prekida usluge kod prelaska na usluge novog operatora. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana prekida usluge. Zahtjev za isplatu naknade podnosite pisanim ili elektroničkim putem novom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije promjene operatora ili podnošenja zahtjeva za raskid ugovora zbog nepravovremene promjene operatora, odnosno prekida usluge. Napominjemo da pravo na naknadu nemate ako je nepravovremena promjena operatora, odnosno prekid usluge uzrokovan Vašom nedostupnošću ili neodazivom na pozive za instalaciji usluge ili dostavljanja opreme.