Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Koje su informacije o sadržaju ugovora relevantne u slučaju kada se informacije dobivene na prodajnom mjestu operatora razlikuju od informacija navedenih u ugovoru?

Relevantne su samo informacije navedene na zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, sažetku ugovora, odnosno u pretplatničkom ugovoru, a koji uključuju i opće uvjete poslovanja, posebne uvjete korištenja usluge za koju sklapate ugovor, cjenik te ostale relevantne dokumente. Znači, prije sklapanja pretplatničkog ugovora potrebno je pročitati sve uvjete istog te ukoliko su Vam pojedine odredbe nejasne, zatražite pojašnjenje istih. Također, u slučaju da Vam operator prilikom zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora u poslovnici nije uručio sastavne dijelove ugovora (opći uvjeti poslovanja, uvjeti korištenja ugovorene usluge te cjenik usluga) nego Vas je uputio da iste preuzmete na njegovoj internetskoj stranici, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade u roku od tri radna dana od dana sklapanja istog, uz povrat tvornički zapakiranog uređaja ukoliko je isti kupljen ili dobiven prilikom ugovaranja.