Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Kojim su propisima regulirani odnosi operatora i korisnika usluga?

Odnosi između operatora i korisnika regulirani su Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22), pravilnicima u području elektroničkih komunikacija te ostalim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača i međusobni odnosi davatelja usluga i korisnika (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon i dr.).