Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Mora li mi operator pružiti uslugu u bilo kojem području Republike Hrvatske?

Svi korisnici usluga na cijelom području Republike Hrvatske, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji, imaju pravo na korištenje usluga koje ulaze u opseg univerzalnih usluga, a koje, među ostalim, uključuju i pristup javnoj telefonskoj mreži te javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, što omogućuje krajnjim korisnicima govornu komunikaciju, komunikaciju putem telefaksa i podatkovnu komunikaciju te pristup najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga. Također su predviđeni i posebni cjenovni sustavi prilagođeni potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika usluga. U Republici Hrvatskoj je za operatora univerzalnih usluga proglašen Hrvatski Telekom d.d.