Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Sklopio sam ugovor s operatorom i dugo čekam na uspostavu usluge. U kojem roku mi je operator obvezan pružiti uslugu?

Po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj mreži, operator Vam je obvezan u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora dostaviti potvrdu tehničke mogućnosti, odnosno obavijest o tehničkoj nemogućnosti pružanja usluge s obrazloženjem. U slučaju da vam operator istu ne dostavi u navedenom roku, imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid, a sve do realizacije ugovorene usluge. Prihvatom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj mreži, operator je obvezan u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora realizirati zatraženu uslugu. Nakon isteka ovog roka, ukoliko usluga nije realizirana, imate pravo raskida ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid (podnošenjem zahtjeva za raskid ugovora) i/ili pravo na naknadu za kašnjenje u realizaciji usluge. Naglašavamo kako rok za realizaciju zahtjeva ne teče ako je na lokaciji korisnika potrebno izvesti dodatne radove za izgradnju priključne točke, ako korisnik nije dostupan na lokaciji, za vrijeme trajanja više sile, zbog radnja trećih strana ili zbog nemogućnosti pristupa infrastrukturi i/ili mreži zbog postupanja trećih strana, a operator je prethodno pravovremeno poduzeo sve potrebite radnje u svrhu pristupa infrastrukturi i/ili mreži.