Preskočite na glavni sadržaj
EN
FAQ

Sklopio sam ugovor s operatorom u trgovačkom centru (u stanu, na ulici …) i naknadno sam utvrdio da prilikom sklapanja istog nisam dobio točne informacije. Što mogu učiniti?

U slučaju kada ste sklopili ugovor izvan poslovnice operatora (na prodajnom štandu/Vašem domu), isti imate pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana sklapanja. Ako Vas operator nije na propisan način obavijestio o navedenom pravu, Vaše pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za raskid, osim troška korištenja usluga, prestaje po isteku 12 mjeseci od dana isteka prethodno navedenog roka od 14 dana.