Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Croatian electronic communications market grows at the end of Q1 2011

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
 
Porast tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj na kraju prvog tromjesečja 2011. godine
 
Na kraju prvog tromjesečja zabilježeno povećanje ukupnog broja priključaka širokopojasnog pristupa Internetu od 13,89 posto.
 
ZAGREB, 01. lipnja 2011. – Tržište širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj je tijekom prvog tromjesečja 2011. godine nastavilo s rastom koji je zabilježen i u prethodnim godinama. S obzirom na sve veću potražnju za podatkovnim uslugama na tržištu pokretnih komunikacija potaknutu razvojem širokopojasnih usluga, HAKOM je jasnom strategijom i odgovarajućim regulatornim odlukama i u proteklom razdoblju svoje aktivnosti usmjerio na njihov daljnji razvoj.
 
Na tržištu nepokretnih komunikacija novi operatori se u sve većoj mjeri koriste naprednijim veleprodajnim uslugama kojima su krajnjim korisnicima uz javno dostupnu telefonsku uslugu u mogućnosti ponuditi i ostale usluge, odnosno usluge širokopojasnog pristupa Internetu i uslugu internetske televizije (IPTV). S obzirom na prikupljene podatke, HT je zadržao vodeći položaj u dijelu koji se odnosi na pružanje telefonskih usluga u mreži nepokretnih komunikacija. Udio novih operatora (uključujući Iskon Internet) raste u odnosu na prethodno tromjesečje te prema podacima za kraj prvog tromjesečja 2011. godine, a s obzirom na broj korisnika telefonskih usluga u mreži nepokretnih komunikacija, iznosi 34,55 posto (od toga je udio Iskon Interneta 3,46 posto). Na povećanu dinamičnost ovog dijela tržišta ukazuje i porast broja prenesenih brojeva u prvom tromjesečju 2011. godine za 30,03 posto u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Iz navedenog je vidljiva značajna migracija korisnika od jednog operatora prema drugom što ukazuje na veći izbor za krajnje korisnike. Na taj način je korisnicima omogućeno da sukladno svojim potrebama i navikama izaberu optimalnog operatora uz zadržavanje svog postojećeg broja.
 
Na tržištu pokretnih komunikacija broj korisnika na kraju prvog tromjesečja 2011. godine iznosio je 5.192.852 korisnika, što predstavlja smanjenje od 18,38 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Smanjenje broja korisnika rezultat je promjene načina prikupljanja podataka od strane HAKOM-a, odnosno drugačijeg prikazivanja broja aktivnih korisnika bez pretplatničkog odnosa u odnosu na prethodna razdoblja. U cilju dobivanja konzistentnih i usporedivih podataka za sve operatore na tržištu, HAKOM je izmijenio definiciju aktivnog korisnika bez pretplatničkog odnosa na način da su svi operatori obvezni dostaviti broj onih aktivnih korisnika bez pretplatničkog odnosa koji su u zadnjih 90 dana barem jednom koristili uslugu u mreži pokretnih komunikacija ili nadopunili račun putem bona što do sada nije bio slučaj. Do sada su, ovisno o operatoru, operatori dostavljali podatke na način da su se aktivnim korisnicima smatrali korisnici koji su koristili uslugu u mreži pokretnih komunikacija ili nadopunili račun putem bona u zadnjih 90, 180 i 270 dana. Rezultat navedenog je i smanjenje broja korisnika bez pretplatničkog odnosa, odnosno posljedično i smanjenje ukupnog broja korisnika operatora mreže pokretnih komunikacija.
 
Prvo tromjesečje 2011. godine obilježio je i rast udjela trećeg operatora na tržištu pokretnih komunikacija. Treći operator Tele2 je povećao za 34,33 posto svoj tržišni udio u odnosu na isto razdoblje u 2010.-oj godini što pokazuje da na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj postoje tri stabilna operatora koji su krajnjim korisnicima u mogućnosti ponuditi inovativne usluge visoke kvalitete.
 
Operatori mreže pokretnih komunikacija su promicali svoje ponude širokopojasnog pristupa Internetu, što je potaknulo korisnike i na veće korištenje podatkovnih usluga. Navedeno je vidljivo i iz porasta broja priključaka širokopojasnog pristupa Internetu u mreži pokretnih komunikacija kojih je na kraju prvog tromjesečja 2011. godine bilo 335.233, odnosno 24,58 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Uz povećanje broja priključaka širokopojasnog pristupa Internetu kojem su doprinijela sva tri operatora mreže pokretnih komunikacija, djelotvorno natjecanje na tržištu pokretnih komunikacija vidljivo je i u broju prenesenih brojeva kojih je na kraju prvog tromjesečja 2011. godine bilo 218.981 odnosno 75,53 posto više nego na kraju prvog tromjesečja 2010. godine.
 
Osim na tržištu pokretnih komunikacija, tijekom prvog tromjesečja 2011. godine je došlo do porasta broja priključaka širokopojasnog pristupa Internetu i na tržištu nepokretnih komunikacija. Zabilježeni broj priključaka na kraju prvog tromjesečja 2011. godine iznosio je 828.443, odnosno 16,39 posto više u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini. Za dinamiku razvoja tržišta širokopojasnog pristupa Internetu i povećanje broja korisnika najzaslužniji su omjer cijena i usluge, porast korištenja Interneta u općem smislu, povećana dostupnost Interneta i stalno rastuća svijest korisnika o Internetu kao izvoru poslovnih informacija, zabavnih i ostalih sadržaja. Osim navedenog, razvoj tržišta širokopojasnog pristupa Internetu uzrokovan je i sve izraženijom konkurencijom između operatora kao i regulatornim mjerama koje HAKOM provodi u interesu operatora i korisnika.
 
S obzirom da se tržište televizije intenzivno mijenja ukazala se potreba za praćenjem i prikupljanjem dodatnih podataka. HAKOM je do ove godine vezano uz uslugu televizije prikupljao samo podatke o kabelskoj televiziji. Uzevši u obzir sve veću potražnju krajnjih korisnika za IPTV uslugom, HAKOM je od ovog tromjesečja, između ostalog, počeo prikupljati i podatke o broju priključaka IPTV-a. Na kraju prvog tromjesečja 2011. godine udio IPTV priključaka u ukupnom broju televizijskih priključaka iznosio je 20,91 posto.
 
                                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
Jurišićeva 13
10000 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 489 6000
Fax. + 385 (0)1 4920 227
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: https://www.hakom.hr
Za postavljanje pitanja potrebna je registracija.
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Agencija štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, definira održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, podržavanje rasta investicija i inovacija u tržište elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje učinkovitog korištenja ograničenih resursa, ubrzanje rasta širokopojasnih proizvoda i usluga, osiguravanje pristupačne ponude komunikacijskih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, definiranje i implementiranje učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih kompetencija reguliranja tržišta.