Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Siječanj '19

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora - Neželjene elektroničke komunikacije, obustava (pdf)
Rješenje Općina Čeminac (pdf)
Rješenje Općina Dubrava (pdf)
Konačno rješenje Grad Koprivnica (pdf)
Konačno rješenje Općina Podbablje (pdf)
Rješenje Grad Ogulin (pdf)
Djelomično rješenje Općina Gundinci (pdf)
Konačno rješenje Grad Varaždinske Toplice (pdf)
Konačno rješenje Općina Donji Lapac (pdf)
Dopunsko rješenje Općina Pirovac (pdf)
Konačno rješenje Grad Umag (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvola za uporabu RF spektra (pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske na 2600 MHz (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu A1 Hrvatska d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. kojim se odbacuje zahtjev A1 Hrvatska d.o.o. za izdavanje knjižnih odobrenja vezano za naplatu mjesečnih naknada virtualnog kanala za nadzor u razdoblju od prosinca 2013. do lipnja 2016. (pdf)
Odluka kojom se utvrđuju paketi usluga trgovačkog društva Iskon Interneta d.d. koji ne zadovoljavaju test istiskivanja marže (pdf)
Dopunsko rješenje Grad Orahovica (pdf)
Konačno rješenje Grad Vodice - izvanknjižno vlasništvo (pdf)
Rješenje Općine Primošten (pdf)
Rješenje Grad Vrbovec (pdf)
Rješenje Grad Pazin (pdf)
Rješenje Općina Pićan (pdf)
Djelomično rješenje Općina Cestica (pdf)
Dopunsko rješenje, vlasništvo obuhvaćeno otkazanim Ugovorom-Grad Gospić (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskom Telekomu d.d. oko postupka potraživanja iznosa od krajnjeg korisnika (pdf)
Konačno rješenje Općina Oprtalj (pdf)
Djelomično rješenje nakon presude VUS-a Općina Sveti Ilija (pdf)
Odluka kojom se trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. produlje pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX A i MUX B na području Republike Hrvatske, dodijeljeno dozvolom br. RF-DTV-01/09, do 30. lipnja 2020. (pdf)
Odluka u postupku analize tržišta započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji (pdf)
Privremeno rješenje u postupku ocjene koncentracije operatora Hrvatski Telekom d.d. i HP-Produkcija d.o.o. (pdf)
Konačno rješenje Općina Peteranec (pdf)
Djelomično rješenje Općina Mrkopalj (pdf)
Rješenje Općina Kumrovec (pdf)
Djelomično rješenje Općina Gornja Rijeka (pdf)
Djelomično rješenje Dugi Rat (pdf)
Rješenje inspektora Hrvatskoj pošti d.d. glede postupka prigovora korisnika (pdf)

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog odluke u postupku analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4143/15-14, radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1764/13-59, radi poništenja u regulatornom sporu HŽ CARGO i HŽ Infrastruktura (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-180/18-9, radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (Općina Dubrava) (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-153/18-4, radi inspekcijskog nadzora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3147/17-14, radi inspekcijskog nadzora u postupku prijenosa broja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3498/18-5, radi inspekcijskog nadzora (pdf)