Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Travanj '24

Odluke i rješenja

Rješenje inspektora o obustavi postupka nad HŽPP Uredba_2021_782
Konačno rješenje Županijska lučka uprava  Bakar, Kraljevica i Kostrena.pdf
Konačno rješenje Županijska lučka uprava Novi Vinodolski.pdf
Konačno rješenje  Županijska lučka uprava Crikvenica.pdf
Rješenje ŽUC Varaždinske županije VI. dio.pdf
Rješenje inspektora HŽPP članak 18. Uredbe 2021-782.pdf
Rješenje doneseno u posupku inspekscijskog nadzora nad Telemach Hrvatska d.o.o., Zagreb, u svezi gradnje SDM-a u Solinu.pdf
Rješenje inspektora o pisilnom izvršenju za Telemach Hrvatska d.o.o. oko sklapanja ugovora na daljinu.pdf

Odluke i rješenja - sjednice Vijeća

Odluka u postupku određivanja jednokratnih naknada unutar Standardne ponude HT-a d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude HT-a d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji.pdf
Odluka u postupku određivanja jednokratnih naknada na tržištu M3b te izmjena Standardne ponude HT-a d.d za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa.pdf
Odluka - Usvojeno mišljenje o naknadnoj provjeri veleprodajnih uvjeta i naknada u Standardnoj ponudi Hrvatskog Telekom d.d. za veleprodajne usluge na bežičnoj pristupnoj mreži koja se gradi uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova.pdf

Pravilnici notificirani Europskoj komisiji

Prijedlog Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama SDM.pdf

Presude Općinskog prekršajnog suda

Presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu, poslovni broj: Pp-19302/2022, radi prekršaja.pdf - Presuda je nepravomoćna

Presude Visokog prekršajnog suda

Presuda Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Ppž-4363/2023, radi prekršaja.pdf

Presude Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-282/2024, radi rješavanja prigovora.pdf
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1434/2023, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1261/2022, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-143/2023, radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-158/2023, radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-1610/2023, radi rješavanja spora između korisnika i operatora.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-226/2023, radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-155/2023, radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta.pdf