Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Veljača '18

Odluke i rješenja

Rješenje - HT povreda regulatornih obveza (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA BEDEKOVČINA (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA OPRISAVCI (pdf)
Djelomično rješenje GRAD SKRADIN (pdf)
Rješenje OPĆINA SUTIVAN (pdf)
Rješenje OPĆINA GRAČAC (pdf)
Djelomično rješenje GRAD DRNIŠ (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA SVETI ILIJA (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA NETRETIĆ (pdf)
Djelomično rješenje GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE (pdf)
Dopunsko rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo VIPnet d.o.o (pdf)
Dopunsko rješenje u postupku ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u Martićevoj ulici u Zagrebu, za trgovačko društvo Metronet telekomunikacije d.d (pdf)
Odluka o uvjetima IP međupovezivanja (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d., protiv VIPnet-a d.o.o., kojim se odbija zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. za naplatom mjesečnih naknada virtualnog kanala za nadzor (pdf)
Rješenje operatoru IT JEDAN d.o.o. u svezi uporabe kratkog koda (pdf)

Odluke notificirane Europskoj komisiji

Prijedlog odluke u postupku analize tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)

Presude i rješenja Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Osijeku, Poslovni broj: UsI-821/17-15 radi poništenja odluke tuženika (pdf)
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-2571/17-4 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 5 UsI-1441/15-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-113/17-8 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-4/17-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja visine naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-97/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izdavanja potvrde o pravu puta i određivanje naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-6/17-10 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-90/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-88/17-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-54/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-132/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-13/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-96/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-689/17-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usž-1531/17-2 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-319/17-6 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i utvrđivanja naknade za pravo puta (pdf)