Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Usluge od društvenog značaja

Imajući u vidu obveze propisane Odlukom Europske komisije od 15. veljače 2007. o rezervaciji nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje s znamenkama „116“ namijenjenog za usklađene brojeve usluga od društvenog značaja (2007/116/EZ), Odlukom Europske komisije od 29. listopada 2007. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ u odnosu na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa „116” (2007/698/EZ) te Odlukom Europske komisije od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ u odnosu na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa „116” (2009/884/EZ) kao i europskim preporukama iz područja navedene problematike, Planom numeriranja (NN br. 45/23 ) unaprijed su rezervirani šesteroznamenkasti kratki brojevi i SMS kodovi 116XXX za usluge od društvenog značaja.
 
Riječ je o brojevima koji su harmonizirani na području cijele Europe. Naime, usklađivanje brojevnih resursa nužno je kako bi usluge koje se pružaju u različitim državama članicama bile dostupne krajnjim korisnicima uporabom istoga broja. Kombinacijom „isti broj – ista usluga“ osigurat će se da je određena usluga, bez obzira na to u kojoj se državi članici pruža, uvijek povezana s određenim brojem u EU. Time se dobiva usluga s paneuropskim identitetom u korist europskih građana koji će znati da će biranjem istoga broja dobiti pristup istoj vrsti usluge u različitim državama članicama. Tom će se mjerom poticati razvoj paneuropskih usluga.
 
Obveza je svih operatora javno dostupnih telefonskih usluga omogućiti uspostavljanje svih poziva prema brojevima iz raspona koji počinje sa znamenkama „116“, pri čemu su obvezni u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti pozive prema navedenim brojevima i krajnjim korisnicima usluga s invaliditetom, osobito u slučaju njihova putovanja u druge države članice EU.
 
Brojevi rezervirani za usluge od društvenog značaja 
 
Broj Usluga s posebnom socijalnom osjetljivosti za koju je rezerviran harmonizirani europski kratki broj Pružatelj usluge Opis i posebni uvjeti uporabe broja Status
116000
Pozivni centar za nestalu djecu (Hotline for missing children)
 
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Služba zaprima pozive kojima se prijavljuje nestanak djece i prosljeđuje ih policiji, nudi pomoć i potporu osobama koje su odgovorne za nestalno dijete, pomaže u istrazi. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Broj je dodijeljen za razdoblje od 21. lipnja 2022. do 21. lipnja 2025.  
116006
Pozivni centar za žrtve zločina (Victims of Crime)
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima   Usluga omogućuje žrtvama zločina da u dobiju emocionalnu potporu, da budu upoznate sa svojim pravima i načinima ostvarivanja tih prava te da ih se uputi mjerodavnim organizacijama. Ona posebno pruža informacije o lokalnoj policiji i sudskim postupcima; mogućnostima za naknadu i pitanjima osiguranja. Pruža potporu i u pronalaženju drugih načina pomoći žrtvama zločina. Broj je dodijeljen za razdoblje od 21. srpnja 2023. do 21. srpnja 2026.
116016
Pozivni centar za pomoć žrtvama nasilja nad ženama (Helpline for Victims of Violence Against Women)
 
Autonomna ženska kuća Zagreb Usluga omogućava žrtvama nasilja nad ženama da potraže pomoć i podršku, da budu informirane o svojim pravima i načinima ostvarivanja svojih prava te da budu upućene na relevantne organizacije. Broj je dodijeljen za razdoblje od 28. rujna 2023. do 28. rujna 2026.
116111
Pozivni centar za djecu (Child Helpline)
 
Hrabri telefon Usluga pomaže djeci kojima je potrebna briga i zaštita i povezuje ih sa službama i resursima. Djeci daje mogućnost da izraze svoje strahove, da govore o problemima koji ih se izravno tiču i da se mogu nekome obratiti u hitnim situacijama. Broj je dodijeljen za razdoblje od 27. srpnja 2021. do 27. srpnja 2024.
116117
Pozivni centar za medicinske usluge (Non-Emergency Mediacal Services)  
- Usluga usmjerava pozivatelje na liječničku pomoć koja odgovara njihovim potrebama, koje su hitne, ali nisu opasne za život i to posebno, ali ne isključivo, nakon redovnog radnog vremena, za vikend ili za vrijeme blagdana. Povezuje pozivatelja sa stručnim djelatnikom pozivnog centra ili izravno s kvalificiranim medicinskim osobljem ili liječnikom. Rezerviran / nije dodijeljen
116123 Pozivni centar za emocionalnu pomoć (Emotional support helpline) - Usluga omogućuje pozivatelju da profitira od istinskog ljudskog kontakta utemeljenog na objektivnom slušanju. Nudi emocionalnu potporu pozivateljima koji pate od usamljenosti, koji su u stanju psihološke krize ili koji razmišljaju o samoubojstvu. Rezerviran / nije dodijeljen
 
Postupak dodjele propisan je dokumentacijom za dodjelu brojeva iz numeracijskog raspona 116XXX brojeva-usluge od društvenog značaja koja se nalazi u nastavku teksta: