Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Usluge od društvenog značaja

U skladu s nadležnostima određenima Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) upravlja adresnim i brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj kao prirodno ograničenim općim dobrom, radi osiguranja razložne, ravnomjerne i djelotvorne uporabe adresa i brojeva, a na temelju međunarodnih propisa te međunarodnih ugovora i sporazuma koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
 
Planom adresiranja i Planom numeriranja utvrđuje se namjena adresa i brojeva, a Pravilnikom o dodjeli adresa i brojeva propisuju se podrobniji uvjeti u vezi s dodjelom adresa i brojeva.
 
Imajući u vidu obveze propisane Odlukom Europske komisije od 15. veljače 2007. o rezervaciji nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje s znamenkama „116“ namijenjenog za usklađene brojeve usluga od društvenog značaja (2007/116/EZ), Odlukom Europske komisije od 29. listopada 2007. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ u odnosu na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa „116” (2007/698/EZ) te Odlukom Europske komisije od 30. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2007/116/EZ u odnosu na uvođenje dodatnih rezerviranih brojeva koji počinju sa „116” (2009/884/EZ) kao i europskim preporukama iz područja navedene problematike, Planom numeriranja (NN br. 11/13, 67/13 i 53/14) unaprijed su rezervirani šesteroznamenkasti kratki kodovi (brojevi) 116XXX za usluge od društvenog značaja.
 
Riječ je o brojevima koji su harmonizirani na području cijele Europe. Naime, usklađivanje brojevnih resursa nužno je kako bi usluge koje se pružaju u različitim državama članicama bile dostupne krajnjim korisnicima uporabom istoga broja. Kombinacijom „isti broj – ista usluga“ osigurat će se da je određena usluga, bez obzira na to u kojoj se državi članici pruža, uvijek povezana s određenim brojem u EU. Time se dobiva usluga s paneuropskim identitetom u korist europskih građana koji će znati da će biranjem istoga broja dobiti pristup istoj vrsti usluge u različitim državama članicama. Tom će se mjerom poticati razvoj paneuropskih usluga.
 
Obveza je svih operatora javno dostupnih telefonskih usluga omogućiti uspostavljanje svih poziva prema brojevima iz raspona koji počinje sa znamenkama „116“, pri čemu su obvezni u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti pozive prema navedenim brojevima i krajnjim korisnicima usluga s invaliditetom, osobito u slučaju njihova putovanja u druge države članice EU.
 
Brojevi rezervirani za usluge od društvenog značaja 
 
Usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti
(Harmonizirani europski kratki broj)
Broj Pružatelj usluge Datum dodjele Istek roka
Pozivni centar za nestalu djecu (Hotline for missing children)
 116000  
 
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu  21. lipnja 2022.  21. lipnja 2025.  
Pozivni centar za žrtve zločina (Victims of Crime)
116006
 
 Udruga za podršku žrtvama i svjedocima   27. srpnja 2021. 27. srpnja 2023.
Pozivni centar za djecu (Child Helpline)
116111
 
Hrabri telefon 27. srpnja 2021. 27. srpnja 2024.
Pozivni centar za medicinske usluge (Non-Emergency Mediacal Services)  
116117
 
nije dodijeljen    
Pozivni centar za emocionalnu pomoć (Emotional support helpline)
116123
 
nije dodijeljen    
 
Postupak dodjele propisan je dokumentacijom za dodjelu brojeva iz numeracijskog raspona 116XXX brojeva-usluge od društvenog značaja koju možete pronaći ovdje

U tijeku je postupak dodjele broja 116000, obzirom da ističe razdoblje na koje je isti dodijeljen, slijedom čega je 2. svibnja 2022. objavljen Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu broja 116000 za uslugu pozivnog centra za nestalu djecu (Hotline for missing children).

Dokumentacija za dodjelu broja 116 000:

·    Javni poziv.pdf
·    Dokumentacija za dodjelu.pdf