Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Siječanj '24

Odluke i rješenja

Rješenje - vanjska revizija - HT d.d.pdf
Dopunsko rješenje Općina Vojnić.pdf
Konačno rješenje Grad Senj.pdf
Rješenje inspektora za Telemach d.o.o. oko sklapanja ugovora na daljinu.pdf
Rješenje inspektora za Hrvatski Telekom d.d. oko postupanja u prijenosu broja.pdf

Odluke i rješenja - sjednice Vijeća

Odluka u sporu operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o. protiv Grada Splita radi odbijanja sklapanja ugovora o postavljanju mreže velike brzine na stupove javne rasvjete na području Kaštela, a u vlasništvu Grada Splita.pdf

Presude i rješenja Upravnog suda

Presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-2799/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Rješenje Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1758/2021, radi šutnje uprave.pdf

Presude Visokog upravnog suda

Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-2172/23, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3721/2022, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3170/22, radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga.pdf
Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: Usž-3487/23, radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga.pdf